Que debo facer en caso de extravío do meu dispositivo Vía-T?

Debes poñerte inmediatamente en contacto co emisor que che proporcionou o Vía-T e informalo da incidencia.

Category: Vía-T